top of page

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Επειδή η ανθρώπινη ευημερία είναι εγγενώς συνδεδεμένη με την υγεία του περιβάλλοντος.

Τι είναι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα;

Σύμφωνα με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών 1 , η περιβαλλοντική βιωσιμότητα περιλαμβάνει τη λήψη επιλογών ζωής που διασφαλίζουν ίσο, αν όχι καλύτερο, τρόπο ζωής για τις μελλοντικές γενιές.

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής χωρίς να ασκεί περιττή πίεση στα υποστηρικτικά οικοσυστήματα της γης. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας ισορροπίας μεταξύ της καταναλωτικής ανθρώπινης κουλτούρας και του ζωντανού κόσμου. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό ζώντας με τρόπο που δεν σπαταλά ή εξαντλεί άσκοπα τους φυσικούς πόρους.

Γιατί είναι σημαντική η βιωσιμότητα;

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι σημαντική λόγω της ποσότητας ενέργειας, τροφίμων και ανθρώπινων πόρων που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Η ταχεία αύξηση του πληθυσμού είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της γεωργίας και της μεταποίησης, οδηγώντας σε περισσότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, μη βιώσιμη χρήση ενέργειας και αποψίλωση των δασών.

Με άλλα λόγια, χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια και υλικά από ποτέ. Παρόλα αυτά, ο πλανήτης μας μπορεί να παρέχει τόσους πολλούς πόρους πριν αρχίσουν να εξαντλούνται. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέμβουν και να κάνουν αυτό που τους αναλογεί. Έχουν περισσότερη δύναμη από οποιαδήποτε ομάδα ατόμων και μπορούν να συμβάλουν στη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος επενδύοντας σε βιώσιμες και υπεύθυνες πρακτικές όπως η μείωση της σπατάλης, η χρήση καθαρής ενέργειας και η πληρωμή δίκαιων μισθών.

Ποιος είναι ένας απλός ορισμός της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας;

Με απλά λόγια, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι η πρακτική της υπεύθυνης αλληλεπίδρασης με τον πλανήτη. Το κάνουμε για να αποφύγουμε την εξάντληση των φυσικών πόρων και να θέσουμε σε κίνδυνο την ικανότητα της μελλοντικής γενιάς να καλύψει τις καθημερινές της ανάγκες.

Πώς επιτυγχάνει ο Όμιλος Destel την περιβαλλοντική βιωσιμότητα;

Έχουμε δει και συνεχίζουμε να βλέπουμε τις επιπτώσεις του κλάδου μας στο περιβάλλον. Σε έναν κλάδο με τόσες πολλές μεταβλητές για να πάνε τα πράγματα στραβά, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η προστασία είναι υψίστης σημασίας για τον Όμιλο Destel. Μέσω των πρακτικών που εφαρμόζουμε, στόχος μας είναι να συμβάλλουμε ενεργά στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και προς αυτή την κατεύθυνση να υλοποιήσουμε δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ελαχιστοποίηση των ρύπων, την αύξηση της ανακύκλωσης, την προστασία της βιοποικιλότητας του οικοσυστήματος και τη σωστή χρήση του νερού. Προσπαθούμε να ενημερώνουμε συνεχώς τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και να εφιστούμε την προσοχή στο θέμα στον κλάδο μας.

Φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και δράσεις .

Πρόληψη Ρύπανσης

Εξάλειψη των απορριμμάτων με:

 1. Η εφαρμογή τεχνικών διατήρησης (χρήση λιγότερης ενέργειας και νερού στις εγκαταστάσεις μας)

 2. Με την επαναχρησιμοποίηση υλικών αντί να τα ρίχνουν στη ροή των απορριμμάτων

 3. Χρήση ανακυκλώσιμων συσκευασιών μηδενικού άνθρακα και προσπάθεια μείωσης της συσκευασίας

 4. Μετά από κάθε παράδοση σε σκάφη, βεβαιωνόμαστε ότι το υλικό συσκευασίας θα ανακυκλώνεται κατάλληλα

Διατήρηση Πόρων

Η διατήρηση των πόρων αναφέρεται στην πρακτική της χρήσης πόρων όπως το νερό, η ενέργεια και οι πρώτες ύλες αποτελεσματικά και ηθικά με:

 1. Εγκατάσταση βρυσών χαμηλής ροής και τουαλέτες με χαμηλή κατανάλωση νερού

 2. Μείωση της χρήσης νερού

 3. Ενεργοποίηση των υπαλλήλων στο να είναι πιο ευσυνείδητοι

 4. Εγκατάσταση αυτόματης απενεργοποίησης φωτός (σε εξέλιξη)

 5. Χρησιμοποιούμε λαμπτήρες ενεργειακής απόδοσης (LED)

 6. Χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά, ή υβριδικά ή χαμηλών εκπομπών οχήματα/περονοφόρα ανυψωτικά, όπου είναι δυνατόν.

 7. Ελαχιστοποίηση Απορριμμάτων / Μείωση Απορριμμάτων

Μηδενικές εκπομπές (σε εξέλιξη)

 1. Μειώνουμε τα απόβλητα (αυτός είναι ένας τρόπος για να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα)

 2. Αγοράζουμε ενεργειακά αποδοτικά είδη με το λογότυπο ENERGY STAR®

 3. Επενδύουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 4. Αγοράζουμε οχήματα στόλου με ευέλικτα καύσιμα ή οχήματα χαμηλών εκπομπών ρύπων

Υπεύθυνη Κατανάλωση

Υπεύθυνη κατανάλωση σημαίνει αποτελεσματική χρήση των πόρων και της ενέργειας μας.  Η ευθύνη βρίσκεται στα χέρια όλων – κατασκευαστών, διανομέων, λιανοπωλητών και καταναλωτών.

 1. Χρησιμοποιούμε επαναδρομολόγηση και logistics για να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση καυσίμου

 2. Χρησιμοποιούμε λιγότερη συσκευασία στα προϊόντα μας

 3. Πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγγελίας (χωρίς τη χρήση χαρτιού)

 4. Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης (WMS) και εφαρμογή τεχνολογίας barcode scanner σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας

Υπεύθυνη Διαχείριση Απορριμμάτων

Η υπεύθυνη διαχείριση απορριμμάτων πέφτει στα χέρια κάθε ανθρώπου και εταιρείας που παράγει απόβλητα.  Σημαίνει ότι τα απόβλητα διαχωρίζονται σωστά και αντιμετωπίζονται ανάλογα. Η μείωση της πηγής και η επαναχρησιμοποίηση είναι οι προτιμώμενες μέθοδοι, ακολουθούμενες από την ανακύκλωση, την ανάκτηση ενέργειας και, τέλος, την επεξεργασία και την απόρριψη. Στον Όμιλο Destel:

 1. Έχουμε ορίσει έγχρωμους κάδους ανακύκλωσης για διάφορα απορρίμματα και τους κάνουμε προσβάσιμους σε όλους τους εργαζόμενους

 2. Αξιολογούμε όλα τα απόβλητα

Υπεράσπιση

«Μόνος μου δεν μπορώ να αλλάξω τον κόσμο, αλλά μπορώ να ρίξω μια πέτρα στα νερά για να δημιουργήσω πολλούς κυματισμούς». -Μητέρα Τερέζα

Οι προθέσεις χωρίς πράξεις σπάνια κάνουν τη διαφορά, επομένως, υποστηρίζοντας τις πεποιθήσεις μας, προσπαθούμε να ενώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους για να ρίξουμε τις ατομικές μας πέτρες στο νερό. Προσπαθούμε να:

 1. Ευαισθητοποιήσουμε συναδέλφους, συνεργάτες, υπαλλήλους και πελάτες σχετικά με την εταιρική βιωσιμότητα

 2. Ξεκινήσουμε νέες πρακτικές στις διαδικασίες παράδοσης προμηθειών

 3. Ευαισθητοποιήσουμε τους καταναλωτές σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση

 4. Να συμμετέχουμε ενεργά σε λόμπι για νέες πολιτικές ή κανονισμούς

 5. Κάνουμε δωρεές και να γίνόμαστε μέλη σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα

 6. ISO 14001 (σε εξέλιξη)

Sources Anchor
bottom of page