top of page

Πολιτική επιδημίας ή πανδημίας

Κατά τη διάρκεια μιας σοβαρής ιογενούς επιδημίας ή πανδημίας, ο γενικός στόχος του Ομίλου Destel θα είναι να ενθαρρύνει το προσωπικό μας να συνεχίσει κανονικά εάν είναι καλά, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει πρόσθετες προφυλάξεις για να το προστατεύσει από την έκθεση σε μόλυνση και να μειώσει τον κίνδυνο εξάπλωσης σε άλλους.

 

Όσον αφορά την επιχειρησιακή συνέχεια, αυτό σημαίνει ότι θα επιδιώξουμε να διατηρήσουμε τις βασικές δραστηριότητες και τις υπηρεσίες μας όσο είναι πρακτικά δυνατό και ως εκ τούτου θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε σε μεγάλο βαθμό στο υπάρχον πλαίσιο των πολιτικών και διαδικασιών της εταιρείας. Ωστόσο, ο Όμιλος Destel αναγνωρίζει ότι κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων θα απαιτούνται ορισμένες πρόσθετες διατάξεις για την υποστήριξη του προσωπικού.

Κατά τη διάρκεια μιας σοβαρής
Επιδημία ή Πανδημία

Ο Όμιλος Destel θα εφαρμόσει τις ακόλουθες διατάξεις:

 

Διαβιβάσεις: 

Κατά την περίοδο μιας σοβαρής επιδημίας ή πανδημίας, θα διατίθενται τακτικές οδηγίες και πηγές πληροφοριών και υποστήριξης μέσω των διαχειριστών/εποπτών, των πινάκων ανακοινώσεων, του Intranet του Ομίλου Destel και του ιστότοπου. Το προσωπικό θα πρέπει να παρακολουθεί στενά αυτές τις πηγές για να είναι ενημερωμένο για το τι συμβαίνει στον χώρο εργασίας και τα μέτρα που λαμβάνονται για να διασφαλιστεί ότι ο Όμιλος Destel τηρεί τις υποχρεώσεις του προς το προσωπικό, τους πελάτες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

 

Πρόσθετες ρυθμίσεις υγιεινής: 

 • Ο Όμιλος Destel θα παρέχει αντιβακτηριακό απολυμαντικό που βρίσκεται σε όλους τους χώρους της εταιρείας και το προσωπικό θα ενθαρρύνεται και θα υπενθυμίζεται να το χρησιμοποιεί τακτικά.

 • Όλες οι επιφάνειες, τα χερούλια των θυρών, οι ράγες, τα τηλέφωνα, τα πληκτρολόγια υπολογιστών κ.λπ. θα καθαρίζονται πιο συχνά.

 • Όλοι οι κάδοι απορριμμάτων θα αδειάζουν καθημερινά.

 • Το προσωπικό ενθαρρύνεται να χρησιμοποιεί πάντα καθαρά χαρτομάντιλα για να καλύψει το στόμα/μύτη του όταν βήχει/φταρνίζεται (και να μην χρησιμοποιεί υφασμάτινα μαντήλια ή χαρτομάντιλα) και να πλένει/απολυμάνει τα χέρια του τακτικά και ειδικά μετά το βήχα ή το φτάρνισμα.

Εμβολιασμός 

Το προσωπικό του Ομίλου Destel πρέπει να κανονίσει να του γίνει ο εμβολιασμός (εάν είναι διαθέσιμος/όταν υπάρχει) με δικά του έξοδα.  

Οι πελάτες

 • Σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πελάτες, ο Όμιλος Destel θα παρέχει αντιβακτηριακό απολυμαντικό, χαρτομάντιλα μιας χρήσης και καλυμμένους κάδους για δημόσια χρήση και θα αναρτώνται ειδοποιήσεις για να ενθαρρύνουν τους πελάτες να χρησιμοποιούν αυτά τα είδη.

 • Όπου είναι δυνατόν, κάποιος διαχωρισμός μεταξύ του προσωπικού και των πελατών μας θα ενθαρρύνεται, για παράδειγμα, με τη χρήση φυσικών φραγμών. Σημειώστε ότι η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για την είσοδο στους χώρους μας.

 • Είναι αυτονόητο ότι εάν παρουσιάσετε συμπτώματα δεν μπορείτε να εισέλθετε στις εγκαταστάσεις μας.

 • εάν μετά από μια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις μας και σε εύλογο χρονικό διάστημα παρουσιάσετε συμπτώματα θα πρέπει να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν.

Επισκέπτες

 • Οι επισκέπτες στις εγκαταστάσεις της εταιρείας θα διακοπούν σε μεγάλο βαθμό εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της επιδημίας/πανδημίας (δηλ. σκοπούς ελέγχου).

 • Θα ζητηθεί από τους επισκέπτες πιστοποιητικό εμβολίου ή αρνητικό τεστ (εξαρτώμενο από ιούς) προτού επιτραπεί να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και εάν δεν το κάνουν θα τους απαγορεύεται η είσοδος.

 • Οι επισκέπτες θα κληθούν να απολυμάνουν τα χέρια τους πριν εισέλθουν στις εγκαταστάσεις μας.

 • Οι επισκέπτες θα πρέπει να περιορίζονται σε αίθουσες συσκέψεων όπου είναι δυνατόν.

 • Είναι αυτονόητο ότι εάν παρουσιάσετε συμπτώματα δεν μπορείτε να εισέλθετε στις εγκαταστάσεις μας.

 • εάν μετά από μια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις μας και σε εύλογο χρονικό διάστημα παρουσιάσετε συμπτώματα θα πρέπει να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν.

 

Συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο 

 • Τα ταξίδια θα πρέπει να αποφεύγονται σε μεγάλο βαθμό εκτός εάν είναι απαραίτητα και ιδίως εάν περιλαμβάνουν τη χρήση δημόσιων συγκοινωνιών.

 • Οι συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο θα πρέπει να αποφεύγονται όπου είναι δυνατόν και θα πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση τηλεφωνικών/τηλεδιάσκεψης/εγκαταστάσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Όπου οι συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο είναι αναπόφευκτες, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι καθορισμένες αίθουσες συσκέψεών μας, οι οποίες θα διαθέτουν αντλίες απολύμανσης / χαρτομάντιλα / κάδους απορριμμάτων και θα καθαρίζονται καθημερινά. Σημειώστε ότι σε τέτοια σενάρια η χρήση μάσκας προσώπου για όλους τους εμπλεκόμενους είναι υποχρεωτική (προσωπικό και επισκέπτες/πελάτες)

Προσωπικό που προσδιορίστηκε ως δυνητικά σε κίνδυνο 

Το προσωπικό που κινδυνεύει να αναπτύξει επιπλοκές σχετιζόμενες με ιούς (π.χ. έγκυες εργαζόμενες και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα) θα επανατοποθετηθεί από τοποθεσίες και τοποθεσίες εργασίας υψηλού κινδύνου. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, μπορεί να χρειαστεί να ζητήσετε από αυτό το προσωπικό να εργαστεί από το σπίτι ή να παραμείνει στο σπίτι έως ότου κριθεί ασφαλές να επιστρέψει στον χώρο εργασίας.

Τι θα συμβεί όταν κάποιος
παρουσιάζει συμπτώματα;
 

Τα πιο σημαντικά συμπτώματα μιας ιογενούς ασθένειας είναι γενικά η ξαφνική εμφάνιση πυρετού, βήχας ή δύσπνοιας. Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν: πονοκέφαλο, κόπωση, ρίγη, μυϊκούς πόνους, πονόλαιμο, καταρροή, φτάρνισμα, απώλεια όρεξης. Συγκεκριμένες ιογενείς λοιμώξεις μπορεί να προκαλέσουν διαφορετικό φάσμα συμπτωμάτων. Ο Όμιλος Destel θα διασφαλίσει ότι τα συμπτώματα της τρέχουσας ασθένειας αναγνωρίζονται με σαφήνεια στο προσωπικό.

 

Ενώ στη δουλειά 

Εάν ένα μέλος του προσωπικού αισθάνεται άρρωστο με συμπτώματα συμβατά με την ασθένεια, δεν πρέπει απλώς να συνεχίσει να εργάζεται. Θα πρέπει να αναφέρουν αμέσως την ασθένειά τους στον προϊστάμενό τους και εάν τα συμπτώματα συμφωνούν με την ασθένεια, θα σταλούν στο σπίτι, θα τους συμβουλεύσουν να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους (εάν χρειάζεται) και θα τους ζητηθεί να μην επιστρέψουν στην εργασία τους μέχρι να υποχωρήσουν τα συμπτώματα και επιβεβαίωσε ότι δεν είναι πλέον μολυσματικές.

 

Ενώ όχι στη δουλειά 

1. Εάν εμφανίσουν συμπτώματα ενώ δεν εργάζονται, θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες συμβουλές:

 • Ενημερώστε τον διευθυντή τους ότι χρησιμοποιούν κακώς την αναγνωρισμένη διαδικασία

 • Μείνετε σπίτι και ξεκουραστείτε

 • Δεν πρόκειται να εργαστούν έως ότου αναρρώσουν πλήρως και ο γιατρός τους επιβεβαιώσει ότι δεν είναι πλέον μολυσματικοί

 

2. Στο πλαίσιο των διαδικασιών αναφοράς, ο διευθυντής θα ζητήσει την άδεια του υπαλλήλου για να ενημερώσει τους συναδέλφους του ότι πάσχουν από την ασθένεια. Αυτό είναι ένα ιδιωτικό θέμα για το άτομο, αλλά το να επιτραπεί στους συναδέλφους να το γνωρίζουν θα τους επιτρέψει να προσέχουν μόνοι τους τα πρώιμα συμπτώματα και επίσης να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε μπορεί να διατρέχει κίνδυνο με κάποιο τρόπο (π.χ. έγκυος) να αναζητήσει ιατρική συμβουλή.

Εργασία ευέλικτα

 

1. Ο αντίκτυπος μιας επιδημίας/πανδημίας συνήθως σημαίνει αυξημένο φόρτο εργασίας λόγω μείωσης του πραγματικού διαθέσιμου προσωπικού για εργασία. Ως εκ τούτου, θα είναι σημαντικό να μεγιστοποιήσουμε την ικανότητα του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού μας ζητώντας από το προσωπικό να εργάζεται πιο ευέλικτα και/ή διαφορετικά. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος Destel διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το προσωπικό να αναλάβει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιλογές:

 • εργάζονται επιπλέον ώρες για την κάλυψη των ασθενών συναδέλφων

 • εργαστείτε πιο ευέλικτα όπως απαιτείται

 • εργασία σε διαφορετικό ρόλο εργασίας για μια περίοδο (με κατάλληλη κατάρτιση)

 • εργαστείτε από μια εναλλακτική τοποθεσία ή ακόμα και από το σπίτι εάν χρειάζεται

 • ακυρώσει την προγραμματισμένη ετήσια άδεια

 

2. Η χρήση αυτών των ευέλικτων πρακτικών εργασίας θα ποικίλλει ανάλογα με τη σοβαρότητα των ελλείψεων προσωπικού και τις ανάγκες της επιχείρησης εκείνη τη στιγμή. Το προσωπικό θα πληρωθεί με βάση τις επιπλέον ώρες και τις ευθύνες που αναλαμβάνει.

Θέματα μετά την επιδημία / πανδημία

 

Μετά το πρώτο κύμα μιας τέτοιας ασθένειας, ο Όμιλος Destel αναγνωρίζει ότι το προσωπικό θα χρειαστεί χρόνο για να ανακτήσει πλήρως τα επίπεδα φυσικής κατάστασης και απόδοσης. Οι διευθυντές θα διασφαλίσουν ότι το προσωπικό στο οποίο είχε ζητηθεί να εργαστεί παρατεταμένο ωράριο ή του αρνήθηκαν την προγραμματισμένη άδεια θα λάβει ετήσια άδεια όπου είναι δυνατόν. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα επακόλουθων κυμάτων και αυτό θα συζητηθεί με το προσωπικό τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την τρέχουσα επιδημία/πανδημία και θα συνεχιστεί με τις προετοιμασίες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των επόμενων κυμάτων

bottom of page